A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради

Правила прийому до закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти:

Висвітлені у Статуті. Відповідно до нього:

1. Зарахування дітей до комунального закладу дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.

 Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

2. Прийом заяв про зарахування дітей до комунального закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації.

3. Для зарахування дитини у заклад освіти необхідно предявити:

– копію свідоцтва про народження дитини;

заяву одного з батьків або особи, яка їх замінює;

медичну довідку від сімейного лікаря, видану відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (копія форми №063/о), разом з висновком про стан здоровя і про те, що дитина може відвідувати заклад освіти;

- документ, який підтверджує статус пільгової категорії сімї (за наявності пільг).

4. Для зарахування дитини в інклюзивну групу: до заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додаються:

- висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну             психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

5. За наявності інвалідності подається :

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років (наданого лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України    «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

- копія індивідуальної програми реабілітації дитиниінваліда;

6. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої та  формування новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду але не пізніше 31 серпня .

7. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі:

хвороби дитини, санаторно-курортного лікування та реабілітації;

– карантину у закладі освіти;

на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

у літній  період.

8. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись:

 а) за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

 б) на підставі медичного висновку про стан здоровя дитини, що виключає

 можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу;

 в) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних шести – семи років, що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року, із-за переходу в школу;

г) у разі переведення дитини до іншого закладу освіти;

д) якщо дитина не відвідує дошкільний заклад без поважних причин більше 2-х місяців підряд, упродовж навчального року.

Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів до такого відрахування.

Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

9. Забороняється  відрахування дитини із закладу освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.

Вхід для адміністратора