A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради

Наші завдання

 

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

1.Створює умови для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
2.Здійснює управління навчальними закладами громади та координацію діяльності цих навчальних закладів;
3.Зміцнює матеріальну базу навчальних закладів;
4.Аналізує стан освіти в громади , прогнозування та розроблення  програми розвитку освіти громади, організацію виконання зазначеної програми;
5.Організовує навчально-методичне і кадрове забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
6.Контролює дотримання законодавства з питань освіти, державного стандарту, загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території громади;
7.Бере участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
8.Проводить ліцензування та атестацію загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території громади, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;
9.Забезпечує соціальний захист, охорони життя, здоров’я та захист прав учасників навчально-виховного процесу у навчальних загальноосвітніх закладах; здійснює керівництво навчальними закладами;
10.Визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази педагогічних кадрів;
11.Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах;
12.Забезпечує утворення психологічної та логопедичної служби в навчальних закладах;
13.Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля; організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучення коштів; 
14.Вносить пропозиції щодо організації безплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;
15.Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;
16.Впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;
17.Організовує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до виконкому міської ради про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, ліцею, спеціалізованої школи тощо), їх матеріальну підтримку, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів, створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;
18.Сприяє діяльності дитячих та молодіжних колективів, організацій, творчих об’єднань, товариств;
19.Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
20.Забезпечує контроль за дотриманням правил з техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;
21.Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

22.Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, комплектування меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;
23.Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;
24.Прогнозує потребу громади у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;
25.Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників; проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції; 
26.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;
27. Контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання; 
28.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти громади, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування бази  даних;
29.Проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів комунальної форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;
30.Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи щодо усунення недоліків у роботі.

Положення про відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради

Вхід для адміністратора